strafrechtadvocaat.nu

Ontneming en Plukze

 

De maatregel ‘ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel’ is beter bekend onder de naam ‘Plukze-wetgeving’.

 

Het idee hierachter is dat misdaad niet mag lonen. Op vordering van de Officier van Justitie kan de rechter deze maatregel aan u opleggen om het voordeel dat u heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit te ontnemen. Onder bepaalde voorwaarden kan de maatregel zelfs opgelegd worden zonder dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het strafbare feit waarvoor u bent veroordeeld en het door u behaalde voordeel.

 

Naast de vervolging van het strafbare feit kan u dus ook onderwerp zijn van een financieel onderzoek. De Officier van Justitie zal dan proberen om het geschatte verkregen criminele vermogen te ontnemen door een ontnemingsvordering in te dienen bij de Rechtbank. Dit is mogelijk indien u in de strafzaak bent veroordeeld, maar ook indien dit nog niet het geval is.

 

De behandeling van de ontnemingsvordering kan gelijktijdig met uw strafzaak plaatsvinden maar kan daar ook van worden afgesplitst. De procedure rond de ontnemingsvordering is een aparte procedure met eigen regels.

 

De ontnemingsvordering kan gericht zijn tegen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Het Openbaar Ministerie kan beslag leggen op geld maar ook op bijvoorbeeld: onroerende goederen, auto’s, boten, bankrekeningen, kunstvoorwerpen, antiek en juwelen in zowel Nederland als in het buitenland. 

 

De rechter kan ook vervangende hechtenis opleggen. Deze vervangende hechtenis is bedoeld als een stok achter de deur, als een dwangmiddel, en kan oplopen tot wel zes jaar. Anders dan bij de geldboete wordt de vervangende hechtenis niet verminderd als u een gedeelte van het wederrechtelijke voordeel aan de staat heeft betaald. De vervangende hechtenis vervalt alleen als u het hele bedrag heeft betaald.

  

Mr. A.H. Staring heeft de expertise en ervaring opgedaan met ontnemingsvorderingen. Zoals in alle zaken zal hij  zich inzetten om voor u het meest gunstige resultaat te behalen. In dat kader zal ook beoordeeld worden of wellicht een schikking met het Openbaar Ministerie wenselijk en mogelijk is.

 

 

 

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913