strafrechtadvocaat.nu

Betaalbare strafrechtspecialist

De tarieven van mr. A.H. Staring zijn afhankelijk van de aard en de omvang van uw zaak. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:

betaling op basis van een uurtarief

U betaalt (telkens) een voorschot en er wordt gedeclareerd op basis van een uurtarief.

betaling van een "lump-sum"

U betaalt vooraf een vast bedrag dat alle werkzaamheden dekt. U heeft dan geen onzekerheid over de hoogte van het uiteindelijk verschuldigde honorarium.

betaling afhankelijk van het resultaat

U spreekt een honorarium af voor een gunstig resultaat en een lager honorarium indien het resultaat mocht tegenvallen. Let wel: dit is geen "no cure, no pay".

gefinancierde rechtsbijstand

Indien uw voorlopige hechtenis is bevolen of wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens valt, kunt u gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand.

Voor meer informatie: www.rvr.org

 

Wanneer u niet gedetineerd bent, kunt u een eigen bijdrage verschuldigd zijn.

De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld en is afhankelijk van uw inkomen.

 

klachten-en geschillenregeling

Mr. A.H. Staring neemt deel aan de klachten-en geschillenregeling advocatuur. Dit houdt in dat alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van zijn dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Hij heeft bovendien een interne klachtenregeling

Mocht uw klacht intern niet opgelost worden, kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 

 

 

 

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913