mr.A.H.
Staring

Strafrechtadvocaat

Verwarde mensen en BOPZ

Mr. A.H. Staring treedt op als advocaat in BOPZ-zaken. Het rechtsgebied BOPZ (psychiatrisch patientenrecht) zegt de meest mensen niet zoveel. De Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) beschermt mensen die te maken krijgen met gedwongen opname.

 

In de Wet BOPZ staat in grote lijnen onder welke voorwaarden een gedwongen opname is toegestaan, hoe deze moet verlopen en welke rechten u hebt tijdens de opname. In de Wet op de Geneeskundige Behandeling (WGBO) staat welke rechten u in het algemeen als patient heeft.

 

De wettelijke eisen gelden voor:

 

1. De gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie;

2. De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking;

3. De psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie).

 

Als BOPZ advocaat houdt mr. A.H. Staring zich bezig met zaken die betrekking hebben op de interne en externe rechtspositie van cliënten in de psychiatrie. Het gaat onder meer om het verlenen van bijstand en rechtshulp aan mensen van wie, tegen hun wil, door de autoriteiten zoals een burgermeester, opname in een psychiatrisch ziekenhuis wordt verzocht omdat zij behept zijn met een geestesstoornis en ten gevolge hiervan een gevaar voor zichzelf of anderen vormen. Maar ook daar waar het gaat om verlenging van een verblijf in een inrichting en de voorwaarden waaronder dat verblijf (of ontslag) dient te geschieden, treedt hij voor cliënten op.

 

Mr. A.H. Staring is lid van de vereniging van psychiatrisch patientenrecht advocaten Nederland (vPAN) . Hij heeft zich ook voor dit rechtsgebied geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingspunten te behalen.

 

 

Is uw zaak geen BOPZ-zaak dan kan mr. A.H. Staring u doorverwijzen naar andere ter zake kundige raadslieden.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913
strafrechtadvocaat