strafrechtadvocaat.nu

Penitentiairrecht

 

Als u bent gedetineerd in een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting (gevangenis) of TBS instelling, dan gelden de regels van het Penitentiair Recht. Wanneer er geschillen ontstaan over de rechten van gedetineerden of over een opgelegde sanctie of maatregel, of wanneer u het niet eens bent met bepaalde beslissingen van de (gevangenis)directeur of selectiefunctionaris van het ministerie van Justitie, kan mr. A.H. Staring u bijstaan in een beklagzaak of beroepszaak.

 

Wat is Penitentiair Recht?
Het penitentiair recht bestaat uit alle in de wet vastgelegde regels die bepalen hoe de overheid om dient te gaan met gedetineerden en TBS-gestelde. Voor verdachten en veroordeelden in detentie in een huis van bewaring of in een gevangenis geldt de Penitentiaire Beginselenwet. Voor minderjarigen is dat de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen. Voor TBS-gestelden geldt de Beginselenwet Verpleging Ter Beschikking Gestelden. Het gaat in deze wetten om de bescherming van de rechtspositie van gedetineerden - dit zijn mensen wiens vrijheid is ontnomen - en de rechtsbijstand van hen in beklagzaken en beroepszaken (ook wel aangeduid als: klachtzaken gedetineerden).

De procedure
Wanneer u het bijvoorbeeld niet eens bent met bepaalde beslissingen van de (gevangenis)directeur kunt u beklag indienen bij de Commissie van Toezicht. Het kan bijvoorbeeld gaan om beslissing tot het opleggen van een maatregel tot afzondering, een beperking van uw bezoek- of verlofregeling, of een beslissing om u over te plaatsen naar een andere inrichting.

 

Uw klacht  wordt over het algemeen behandeld op een beklagzitting, waar u en de directie van de inrichting of TBS-kliniek, waar u verblijft, het woord kunnen voeren. De Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. De Commissie kan uw klacht niet-ontvankelijk verklaren, gegrond verklaren of ongegrond verklaren. Bij een gegrondverklaring heeft de Commissie van Toezicht de mogelijkheid om een financiële compensatie vast te stellen. Wordt uw klacht ongegrond verklaard? Dan kunt u in beroep bij de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Dit moet u doen binnen zeven dagen na ontvangst van de uitspraak. De RSJ bepaalt hoe het beroep wordt afgedaan. Tegen de uitspraak van de RSJ kunt u geen rechtsmiddel inzetten.

 

Mr. A.H. Staring staat gedetineerde regelmatig bij in geschillen met de inrichting waar zij verblijven. Hij doet dit ook op basis van een toevoeging (pro deo). Hij regelt de aanvraag van de toevoeging voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913