strafrechtadvocaat.nu

Jeugd en strafrecht

Jaarlijks komen vele minderjarigen in Nederland in aanraking met het rechtssysteem. Dat kan zijn omdat ze onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst worden, omdat ze worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, maar bijvoorbeeld ook omdat ouders gaan scheiden en ze de gevolgen ondervinden die dat voor hen heeft.

Deskundig advies

Hierbij staat voorop dat de minderjarige er in al die gevallen niet alleen voor mag staan, maar moet kunnen rekenen op deskundig advies en bijstand van een advocaat.

 

Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman. Hij beschermt de rechten van kinderen. Hij werkt samen met andere mensen, die hem helpen bij onderzoek en het geven van uitleg over kinderrechten.

  

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbare feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Overigens kan de rechter het jeugdstrafrecht eventueel ook toepassen op volwassenen tot 21 jaar. Mr. A.H. Staring staat deze groep jonge mensen sinds jaar en dag met hart en ziel bij.

 

In het geval minderjarigen, om wat voor reden dan ook, met het rechtsysteem in aanraking komen, of het nu gaat om jeugstrafrecht of om het opleggen van jeugdbeschermingsmaatregelen, staat mr. A.H. Staring hen graag bij. Hij heeft zich voor het rechtsgebied (jeugd)strafrecht geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingspunten te behalen.  Mr. A.H. Staring is actief in de regio Arnhem/Nijmegen, maar hij behandelt ook zaken buiten de provincie Gelderland. 

 

 

Is uw zaak geen jeugdzaak dan kan mr. A.H. Staring u doorverwijzen naar andere ter zake kundige raadslieden.

Cliënt tevredenheids onderzoek
klik hier
voor
contact
T. 06-51286913